πŸ”₯ my private config by β€œvii / monke” MM/COM (aggressive) [1.00 E]

─────────────────────────────────────────

CFG - NeverLose.cc

────────────────CONTACT───────────────────

β€’ discord - !Monke#3759

──────────────────────────────────────────

keybinds:
[Toggle] X - HideShots
[Toggle] V - DT
[Hold] Shift - Yaw Add
[Hold] Shift - Yaw Modifier
[Hold] Space - LBY Mode
[Hold] Space - FS Dysync
[Hold] Shift - Slow Walk
[Hold] C - Fake Duck
[Toggle] M3 - Thirdperson
[Hold] Alt - Auto Peek

──────────────────────────────────────────

Best config?!?!?!

Leave a review if yall purchase <3

upd

updated <3

:wink: <3

Best config?!!!

:eyes: best config :slight_smile: